Platba tábora - 315.Oddíl Junáka

Přejít na obsah

Platba tábora

Platba táborového poplatku

Členský příspěvek na tábor je 4
.200

Úhrada tohoto
poplatku je možná : pouze bezhotovostně na účet 102 646 0835/6100

do zprávy pro příjemce uveďte vždy jméno členo a za co byla platba zaslána.
Návrat na obsah