Dovolte mi jen připomenout , jak už ostatně o tom mluvil Honza (vedoucí střediska) na Vítání jara o této sobotě, že naše skautské hnutí funguje nejdéle za celou historii od svého vzniku. Třikráte bylo  přerušeno, zakázáno, zrušeno a třikráte  bylo věrnými skauty obnoveno. Musím se vždycky zamyslet nad důvodem  rušení – proč někdo má nutkání zakazovat něco co ve skrze hlásá jen dobro, čest, spravedlnost, ochranu přírody a celého kulturního bohatství naší země, proč ? Zbývá jen pevně doufat , že se to již nikdy nestane, vlastně máme to všichni v našich rukách, že to nikdy nedovolíme !

Před námi skauty (ale vlastně před všemi lidmi ) stojí největší bitva, která nás čeká a která přichází. Nepřítelem je člověk – ano člověk, který svým jednáním začal ohrožovat nejen svou existenci, ale hlavně existenci všeho živého na této planetě. Jistě, zvláště v posledních dnech (ono to trvá již hodně dlouho, ale nikdo si toho nevšímal – bylo to “ skryté „) sledujete ze všech stran, jak se mluví o hrozbě vymírání živočichů, rostlin, katastrofální změny klimatu apod. Myslím si, že to je ještě málo – ona ta hrozba je obrovská, fatální, dotkne se nejen  chudých, středních ale i bohatých, prostě všech. Jsem strašně rád, že (naštěstí !) začala mladá generace lidí bojovat za změnu, za záchranu života na Zemi. Není čas to odkládat. Jsem hrozně nešťastný, že naše představenstvo Junáka se zatím k tomu globálně nepostavilo. Rozhodl jsem se napsat dopis na vedení Junáka a vyzvat jej k aktivitě, osvětě a činnosti, která maximálně bude tlačit na změnu přístupu našich vládních činitelů k přírodě a k životu jako takovému.   Musím začít bojovat za to, co je skutečně důležité pro nás všechny, co jsou a budou po nás. Za co jiného by už měl skaut bojovat než za to všechno. Na oddílové radě bylo dohodnuto, že i náš oddíl bude velmi aktivně přispívat svou činností a podporou k ochraně přírody – zvětšíme počet akcí zaměřených na úklid, osvětu a další aktivity. Chtěl bych, aby to byl skutečně hlavní bod činnosti 315. oddílu skautů. Věřím, že mám Vaši podporu a že se všichni aktivně zapojíte – členové, rodiče a přátelé oddílu do této činnosti (když už ne aktivně, tak alespoň svoji podporou). Díky Věšák.