V sobotu 30.03.2019 byla  část oddílové rady na výletě v místě našeho tábořiště. Po příjezdu byl pohled na naše krásné místo tábora a jeho okolí velmi smutný. Po téměř dvaceti letech z původního tábořiště, resp. z jeho krásného okolí nezbylo téměř nic. Již před rokem vichřice shodila většinu stromů v lese nad táborem. Během uplynulého roku pak došlo ještě k mnoha dalším podobným katastrofám. Nejmenovaná lesní správa zřejmě nezareagovala včas (nebo neměla pracovníky), dřevo zůstalo ležet, přispěla k tomu stále se opakující mírní zima a pohroma byla na světě. Lýkožrout Smrkový (nesprávně kůrovec) napadl všechny stromy v okolí a prakticky změnil tak celé okolí tábořiště. Většina lesů v okolí padla. A není to problém jen v místě tábořiště. Pohled na okolí Jihlavy a vlastně na celé Vysočině, místa které jme projížděli, všude zbyla jen mrtvá půda bez stromů, stovky a stovky hektarů lesa je buď pokácená nebo totálně rezavá. Obrovské škody. Hrůzný pohled věřte mi. Dokud je člověk v Praze nebo okolí, tak to maximálně vnímá z televize nebo alespoň v mém případě jsem měl povědomí i z jiných zdrojů. Ale jakmile to vidíte osobně, na vlastní oči, zůstanou jen ty oči pro pláč. Strašná pohroma.  Obrovského rozsahu.  Stále přemýšlím co budeme dělat, co pro to můžeme udělat. Co musíme udělat.

Dohodli jsme se, že zítra 01.04.2019 zavolám na OÚ v Nížkově a domluvím se se starostou, že s oddílem o víkendu, kdy má být jednodenní výprava 14.04.2019  v neděli ráno vyrazíme a vysázíme stromky v tom malém lesíku (nyní jen paseka) kde měl oddíl latru. Je to nějakých plus minus tisíc sazenic. To máme za celý den hotovo. Vítám i Vaši pomoc, rodičů, bylo by fajn kdyby nás tam jelo co nejvíc. Kdyby každý pobral co nejvíc členů autem, ať to nevisí na vlakových spojích. Nejen, že si to to místo zaslouží, neboť nám již dvacet let poskytuje pro oddíl letní domov, ale jako skauti to bereme jako naši povinnost !  Prosím všechny zájemce (myslím tím rodiče a přátele oddílu), ať mi napíší email. Budu Vás všechny informovat jak to zítra dopadne. I kdyby to měl celé zaplatit oddíl (jedna sazenice smrku stoji 8 kč). Slibuji, že uděláme maximum pro záchranu toho místa. Navíc, pokácením všech stromů se tam odhalila taková malá bažina, rašeliniště, které je biotopem pro organismy, žijící jen v takovém místě. Žijí zde různé žáby, mloci a další. Je místem pro zrození mnoha druhů hmyzu, ptactva. Bez ochrany stínu stromů místo vyschne. Rozhodl jsem se podél celého toho místa tam vysázet rychle rostoucí listnaté stromy, které alespoň částečně zastíní celé to místo. Během pěti let budou mít kolem 8 až 10 metrů (doufám).

Věřím, že máme Vaší podporu a doufám, že spolu zvládneme snížit škody.

Věšák