20.06.2019 – předtáborová schůzka / odevzdávání bedniček

Schůzka určená pro všechny členy oddílu, kde doladíme podrobnosti k táboru. Schůzku také všichni využijí k tomu, aby každý ! přinesl svou bedničku a zavazadla, jenž si veze na tábor a nejedou v batohu vlakem. Sraz: 18.15- 19.00 hodin. Zde odevzdáte bedničku a zavazadla+ listiny potřebné k táboru + případně opozdilec zaplatí tábor.

 

21.06-23.06. 2019 – Stavba tábora  a odjezd věcí

V pátek odjíždějí dopoledne všechny věci na tábor. Vedení oddílu + rádci a podrádci odjíždějí na stavební výpravu stavět tábor. Ti, kteří nezůstávají na předvoji se v neděli vrací domů.

 

24.06.2019 – Začátek Předvoje

Předvoj je výprava přímo navazující na stavební výpravu a na tábor. Je určena pouze  pro zvané a starší členy.

 

29.06.2019 – Den odjezdu na tábor

V ranních hodinách odjezd na tábor z hlavního nádraží. S ohledem na program není možné syna přivézt na tábor po vlastní ose, je tedy nutné, aby všichni členové odjeli společně vlakem .

 

14.07.2019 – Vyzvednutí dětí na táboře

Oficiální konec tábora. Rodiče si vyzvednou děti přímo na táboře v 10.00 hodin. Lze využít na prohlídku tábora. Nemusí jet nutně všichni domů v tento den. Ti, kteří chtějí, mohou s námi zůstat a pomoci nám bourat tábor. Byl bych za to velmi rád, čím více nás zůstane, tím rychleji tábor uklidíme.

Po odjezdu dětí, navazuje bourání tábora, které končí nejpozději 17.07.2019. V případě, že vše půjde po másle, tak můžeme přijet z bourání dříve. Odjezd z bourání zajišťujeme dle zájmu buď hromadně vlakem nebo za pomocí rodičů.