Cena tábora činí 3.650 Kč. Tábořiště máme stejné jako loňský rok– Buková u Přibyslavi. Program tábora bude probíhat od 30.6. do 14.7. v termínech před a po bude probíhat stavění a bourání. Návštěvní den nepořádáme. Dále Vás žádám o neposílání  balíčků. Pokud přesto budete nějaké balíčky posílat, prosím adresujte je všem členům (předpokládám, že jistě chápete proč a nemusím to již dále rozepisovat). Na táboře je jídla dostatek a děti nic navíc nepotřebují. Co se týká mobilních telefonů, platí následující pravidlo: „Čím méně, tím lépe!“ Raději je dětem nedávejte vůbec. Pokud budou totiž narušovat program, zabaví se a uloží u vedení ( a to nemluvím o tom, že děti mobilní telefon ztrácejí apod.). V případě, že budete dětem volat, prosím čiňte tak v době poledního klidu. Vedoucí budou na telefonu k dispozici taktéž v době poledního klidu. Na tábor není třeba brát Ipod, Ipad, MP3 přehrávač, PSP a podobně. Nezapomeňte, že je na táboře značná vlhkost a může dojít k poškození zařízení.

Všeobecné pokyny :
obstarej si včas všechny potřeby podle seznamu, když si s něčím nebudeš vědět rady, obrať se na rádce družiny nebo kohokoliv z vedení
věci navíc si neber, zbytečně Ti zaberou místo ve stanu a nebudeš je potřebovat
rodičům řekni adresu tábora:

jméno, příjmení nebo sk. jméno
Tábor 315. oddílu skautů
592 12 Nížkov

Prohlášení zákonných zástupců dítěte (bezinfekčnost) dej rodičům vyplnit těsně před táborem a odevzdej při odjezdu na tábor společně s kopií kartičky zdravotní pojišťovny .Na nádraží odevzdáš zdravotníkovi dále (kopii ! očkovacího průkazu) a kopii kartičky zdravotní pojišťovny. Přihlášku a posudek o zdravotní způsobilosti dítěte odevzdej do 25.05.2019 (kdo odevzdal potvrzení od lékaře v loňském roce již odevzdávat nemusí- blíže v tabulce odevzdaných věcí). Před táborem se nechej ostříhat. Poplatek za tábor zašlete na účet 102 646 0835 / 6100 do poznámky příjemce napište Tábor 2019 a jméno člena.

V krajní nouzi volejte Věšáka nebo Barona!!!
Věšák : 737 30 47 47, miveos@gmail.com
Baron : 737 880 780, baronvanboog@gmail.com